Osnovna sredstva


Osnovna sredstva su modul koji prati poslovni procesupravljanja osnovnim sredstvima i trajnom imovinom u upotrebi. Modul omogućava vođenje svih zakonskih propisa uz veliki broj korisnih izviješća koje korisnik sam sebi prilagođava i definira. Ovaj modul prati životni ciklus osnovnog sredstva od trenutka nabavke pa do konačne likvidacije. Kartica osnovnog sredstva je izvještaj koja daje najprecizniji uvid u sve transakcije koje su se tijekom događale. Sviobračuni mogu se provesti kroz niz parametara; za sva sredstva, po tipu i broju dokumenta, klasifikatorima, partneru i sl.


Karakteristike aplikacije:

  1. unos i ažuriranje osnovnih sredstava
  2. obračun i amortizacija osnovnih sredstava
  3. automatsko otvaranje početnog stanja
  4. povećanje ili smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava
  5. prodaja ili rashodovanje osnovnih sredstava, stavljanje sredstva van uporabe
  6. izvještaj kartica osnovnog sredstva po različitim kriterijima
  7. izvještaj promet osnovnog sredstva po različitim kriterijima