IT Savjetovanje


Svojim iskustvom i uz suradnju s korisnikom, definiraju se korisničke potrebe i planira se daljnji razvoj sustava. U sklopu definiranja potreba prepoznaju se zahtjevi prema kvaliteti usluge, sigurnosti, nadzoru i upravljanju infrastrukturom, skalabilnosti, modularnosti.

Ukoliko korisnik posjeduje informatičku infrastrukturu zajednički ćemo analizirati njene mogućnosti i definirati smjernice za daljnji razvitak.

Kao posljedica svega izradit ćemo projektu/natječajnu dokumentaciju na osnovu koje se implementiraju zadana i odabrana rješenja.

Upravljanje poslovnim procesima

Analizom i snimanjem postojećih te modeliranjem i simuliranjem budućih poslovnih procesa omogućavamo donošenje kvalitetnih odluka u pogledu reinženjeringa poslovnih procesa i restrukturiranja poslovanja u svrhu povećanja efikasnosti.

Projektiranje i arhitektura IS

Bogato iskustvo u razvoju kompleksnih sustava rado ćemo podijeliti i s Vama. U ovom području pružamo širok spektar usluga, od definiranja strukture baza podataka preko aplikacijske arhitekture i naprednih algoritama do razrade velikih servisno orijentiranih arhitektura.

Dizajn, korisnički doživljaj i informacijska arhitektura

U interakciji čovjeka i stroja, logično i atraktivno korisničko sučelje najvažniji je faktor u efikasnom korištenju sustava. Naši stručnjaci pružaju ekspertizu u izgradnji odgovarajućih i prilagodljivih grafičkih sučelja, kreativnom osmišljavanju dizajna te strukturiranju prikazanih informacija u svrhu ostvarivanja onoga što nazivamo korisnički doživljaj (engl. UX - User eXperience). Pravilan razmještaj informacija (engl. IA – Information Architecture) i elegantni tijek interakcije sa sustavom bilo da se radi o unosu, pretraživanju ili manipulaciji podacima često su ključan faktor u prihvaćanju cjelokupnog sustava od strane krajnjih korisnika.

Poslovno izvještavanje

Poznavanje vlastitih podataka i pronalaženje zakonitosti u njima može biti ključ za rapidni razvoj poslovanja i prilagodbu tržištu, ali i klijentima. Od detekcije prijevara u osiguranju do direktnog oglašavanja ciljnih skupina, napredna statistička analiza velike količine podataka je ključna. Koristeći najnovije alate i metode pronaći ćemo zakonitosti u Vašim podacima i omogućiti Vam donošenje strateški važnih odluka.

Zaštita i sigurnost IS

Pružamo usluge savjetovanja u pogledu fizičke zaštite informacijskih sustava i podataka te uspostavljanja odgovarajuće razine sigurnosti poput savjetovanja o načinima zaštite računalnih mreža, pohranjenih podataka i prava pristupa sustavima, dijelovima sustava ili podacima. Uključuje i savjetovanje o odabiru odgovarajućih aplikacija i sustava zaštite poput vatrozida, antivirusnih softvera te pronalaženje ranjivosti u postojećim aplikacijama i sustavima.

Integracija sustava

Naši stručnjaci pomoći će Vam u odabiru odgovarajuće hardverske osnovice i poslovnog softvera te pronaći najbolji omjer uloženog i dobivenog. Pomoći ćemo Vam u integraciji postojećih „in-house“ rješenja, donošenju odluke o nabavci novih komercijalnih ili pak razvoju specifičnih rješenja u skladu s Vašim potrebama i mogućnostima.