QMS - LIMS


QMS-LIMS je aplikacija za izradu analitičkih postupaka s ciljem ostvarivanja nadzora nad istima. Uvođenjem ovog sustava stvara se osnova za monitoring procesa, kontrolu kvalitete te utvrđivanje zdravstvene ispravnosti promatranih uzoraka. Primjena ovog sustava moguća je u širokom spektru industrijskih područja - od prehrambene, kemijske i farmaceutske industrije, zavodima za javna zdravstva, raznim samostalnim laboratorijima koji vrše procjenu kvalitete uzoraka, laboratorijima za nadzor okoliša itd.


Karakteristike aplikacije:

 • registar komitenata, lokacija (s kojih se uzimaju uzorci), te ugovora, narudžbenica za laboratorijsko ispitivanje i ostalih vrsta dokumenata na osnovu kojih se odrađuje analiza pojedinog uzorka ili više uzoraka.
 • evidencija zahtjeva za izvršenjem analize na pojedinom uzorku ili više njih
 • evidencija laboratorijskih radnih naloga LRN-ova
 • evidencija uzoraka za različite vrste analiza, koji se veže uz već spomenute evidencije zahtjeva i LRN-ova
 • evidencija rezultata analize za pojedini uzorak
 • ispis analitičkih nalaza, koji su vezani uz određeni zahtjev, te ispis specifikacije troškova za taj zahtjev
 • praćenje planiranih izlazaka na teren radi uzorkovanja (prema ugovorima)
 • statistički izvještaji o obavljenim analizama
 • korisničke uloge
 • sustav šifrarnika (nazivi pokazatelja, mjerne jedinice, metode, pokazatelji, vrste pokazatelja, vrste/grupe uzoraka, vrste analize, vrste dokumenata, laboratoriji, mjesta, zone, predlošci)
 • dnevnik zahtjeva / LRNova


Implementacija:  Zavod za javno zdravstvo - Zadar