Riznica


Riznica predstavlja aplikaciju za praćenje planiranja i izvršenja proračuna u jedinicama lokalne samouprave. Sama aplikacija sastoji se od nekoliko zasebnih modula: planiranje, izvršenje te praćenje realizacije. Riznica je dizajnirana kako bi efikasno procesirala sve transakcije koje se odnose na sve faze proračunskog ciklusa. Podaci o tijeku novca organizirani su po vrstama dokumenata, raznim vrstama klasifikatora (ekonomski, fondovski, funkcijski, lokacijski, organizacijski te programski) te predstavljaju dobru osnovu za analitičke izvještaje.


Karakteristike aplikacije:

  1. kreiranje korisničkih ovlasti za pristup aplikaciji
  2. definiranje raznih vrsta klasifikatora (ekonomski, fondovski, funkcijski, lokacijski, organizacijski te programski)
  3. automatizirano definiranje prijedloga planova
  4. arhiviranje planova
  5. definiranje privremeno važećih planova
  6. izmjene svih vrsta planova
  7. definiranje zahjeva proračunskih korisnika te praćenje njegove realizacije
  8. usporedba dvaju odabranih planova