Saldakonti kupaca


Saldakonti kupaca predstavlja analitički modul za knjiženje računa kupaca i njihovih uplata. Aplikacija sadrži više manjih modula kao što su: knjiženja računa, knjiženja uplata, automatsko povezivanje uplata i računa, obračun kamata, kartice kupaca, IOS-i, opomene pred tužbu, prijedlog za ovrhu, generator financijskih izvješća, prijava PDV-a, knjige izlaznih računa (IRA) i sl.


Karakteristike aplikacije:

 1. knjiženje računa kupaca
 2. prikaz proknjiženih računa prema različitim kriterijima; komitentima, svim vrstama klasifikatora, periodu knjiženja, valutacije računa i sl.
 3. evidentiranje i praćenje primljenih avansa od kupaca
 4. automatsko povezivanje kartice avansa i redovne kartice kupca
 5. financijske kartice kupaca sa raznim varijantama ispisa
 6. prikaz i ispis otvorenih stavki, prema datumu za određen skup ili svakog kupca ponaosob
 7. ispis opomena pred ovrhu kupcima sa otvorenim stavkama računa
 8. dospijela potraživanja prema u periodu 30, 60, 90  i više dana(korak dana bira korisnik)
 9. automatsko preknjižavanje u glavnu knjigu
 10. automatsko kreiranje knjige PDV-a
 11. automatsko kreiranje knjige izlaznih računa