Putni nalozi


Putni nalozisu modul koji pratikompletan poslovni proces vezan uz izdavanje putnih naloga, ažuriranje i praćenje poslovnih događaja po nalogu te konačnog obračuna putnog naloga.Aplikacija nudi različite varijante ispisa putnog naloga; ispis samo prve stranice naloga, praznog predloška kompletnog putnog naloga ili ispis proknjiženog naloga sa obračunom. Po provedenom obračunu naloga aplikacija nudi mogućnost prijenosa prometa u modul Glavne knjige.


Karakteristike aplikacije:

  1. otvaranje temeljnice putnih naloga
  2. automatski prijenos u modul Glavne knjige
  3. unos i praćenje tekućih putnih naloga
  4. obračun putnog naloga – unos i ažuriranje dnevnica, relacija, troškova, izdanih predujmova te pređena kilometraža
  5. opis sa službenog putovanja po bilo kojoj od spomenutih kategorija
  6. obračun troškova po putnom nalogu
  7. ispis putnog naloga i računa
  8. web modul za kreiranje zahtjeva za nalogom,  sustav odobravanja, knjiženje troškova i ostalih priloga putnog naloga