Korisnička podrška

 

Na stranici Održavanje opisan je način na koji Pakel distribuira nove verzije aplikacija i izradu sigurnosnih kopija baza. Cijeli postupak je automatiziran i kastomiziran po želji korisnika. Baze podataka su apsolutno sigurne (zbog samog modela) i do problema može doći jedino zbog fizičkog kvara hard diska na kojima su pohranjene. U tom slučaju se nakon osposobljavanja servera podiže zadnja kopija podataka, tako da je korisnik u operativnom radu u vremenskom roku od par sati po dojavi kvara. Iz tog razloga je preporučeno zahtjevnijim korisnicima da imaju rezervnu konfiguraciju servera. Takvim korisnicima je omogućeno da se uključe u operativni rad u roku od jednog sata po dojavi kvara.

Većina specifičnih korisničkih zahtjeva odrađuje se u fazi implementacije ERP-a, tako da za tekuću podršku i održavanje (zakonsko je automatizirano i za njega korisnik praktično i ne zna) ostaju samo izmjene izgleda dokumenata ili izrada novih. Za educiranije korisnike postoji mogućnost da i taj dio posla sami odrađuju, jer je Pakel razvio vlastite alate za izradu štampi dokumenata i njihovog popunjavanja podatcima iz baze.

Svaki korisnik u bilo koje vrijeme radnim danom (07-16 sati) može dobiti direktnu podršku za tekući problem (neovisno o njegovoj prirodi), telefonskim putem, direktnim spajanjem na desktop korisnika, te u krajnjem slučaju odlaskom na njegovu lokaciju. Za kritične slučajeve koji ne mogu čekati odgodu, korisnik i van radnog vremena, uključivo neradne dane, može nazvati djelatnika Pakel-a koji mu može pomoći.

Za direktno spajanje na desktop korisnika koristi se TeamViewer podrška, za koju je dovoljno imati internet vezu, te nije potrebna nikakva konfiguracija, instalacija i edukacija.