Higijenski minimum


Aplikacija omogućava vođenje svih podataka o polaznicima tečajeva higijenskog minimuma, raspored polaznika po organiziranim tečajevima, ispis zapisnika komisije te ispis diploma o položenom tečaju. Kvalitetno izvještavanje i analiza podataka omogućeno je već na samom gridu aplikacije gdje zapravo svako polje postaje kandidat za generiranje izvještaja. Po takvom ključnom pojmu moguće je podatke filtrirati, sortirati, grupirati, napraviti pripadajuću zaokretnu tablicu, grafikon te iste podatke eksportirati prema MS Excelu.


Karakteristike aplikacije:

  • Dodavanje novih polja i tablica bez potrebe za kompajliranjem aplikacije
  • Arhiviranje vrijednost u svim poljima u bazi
  • Ugrađeni .rtf editor za brzo izrađivanje svih potrebnih dokumenata (ugovori, potvrde)
  • Organiziranje tečaja higijenskog minimuma: generira raspored polaznika, zapisnike za komisiju
  • Automatski ispis diploma za sve uspješne polaznike tečaja
  • Statistika: financijski pokazatelji, broj polaznika po mjesecima i vrsti tečaja, po naručiocu itd.


Implementacija:  Zavod za javno zdravstvo - Zadar