Kadrovska evidencija


Pakel RMP pokazala je svoju punu snagu i učinkovitost na razvoju aplikacije Kadrovske evidencije. Osim inicijalnog brzog razvoja Pakel RMP platforma omogućuje iznimno jednostavno održavanje i dodavanje novih dijelova u sustav. Mogućnost arhiviranja vrijednosti podatka u bilo kojem polju na dan, također je posebnost koja bitno diferencira ovu aplikaciju od ostalih aplikacija istog tipa na tržištu. Sama aplikacija omogućava vođenje svih relevantnih podataka o radnicima kao i pomoćnih evidencija koje su sastavni dio samog poslovnog procesa unutar firme. Kvalitetno izvještavanje i analiza podataka omogućeno je već na samom gridu aplikacije gdje zapravo svako polje postaje kandidat za generiranje izvještaja. Po takvom ključnom pojmu moguće je podatke filtrirati, sortirati, grupirati, napraviti pripadajuću zaokretnu tablicu, grafikon te iste podatke eksportirati prema MS Excelu.


Karakteristike aplikacije:

  • Dodavanje novih polja i tablica bez potrebe za kompajliranjem aplikacije
  • Arhiviranje vrijednost u svim poljima u bazi
  • Ugrađeni .rtf editor za brzo izrađivanje svih kadrovskih dokumenata (ugovori, potvrde, tiskanice)
  • Evidencija radnika sa svim potrebnim poljima i pomoćnim tablicama (matični podaci, stanovanje, edukacija, staž radnika, podaci za obračun plaće itd.)
  • Evidencija osiguranih osoba s tiskanicama za prijavu – odjavu
  • Evidencija ugovora o radu s generiranjem ugovora, aneksa ugovora
  • Evidencija godišnjih odmora s automatskim generiranjem rješenja, terminski plan za planiranje godišnjih odmora, zahtjev za godišnji odmor preko interneta (web-client)
  • Evidencija plaćenih i neplaćenih dopusta
  • Evidencija bolovanja radnika
  • Statistički izvještaji (RAD-1, RAD-1G), fluktuacija radnika, jubilarne nagrade, matrica osposobljenost radnika