Obračun plaća


Aplikacija “Obračun plaće” je programsko rješenje koje obračun plaće čini jednostavnim. Postoji baza svih aktualnih podataka o radnicima, osiguranim osobama, evidencijom ugovora te podacima za obračun plaće. Administratori baze zaduženi su za održavanje i korištenje šifranata u aplikaciji, a ostalim operaterima dodijeljuje se pravo za ažuiranje samo određenih procesa u aplikaciji. Postoje još dodatne ostale opcije koje korisnik može podesiti za rad s aplikacijom; vizualne postavke – skin aplikacije, veličinu i tip fonta itd., zatim opciju importiranja podataka u tablice koristeći vanjske datoteke.


Karakteristike aplikacije:

  • filtriranje podataka
  • CSV eksport – eksportira trenutno prikazane zapise u gridu u csv. datoteku
  • fast report – eksportira trenutno prikazane zapise u gridu u fast report izvještaj
  • raspored stupaca tablice
  • tablični prikaz podataka
  • RTF predlošci – prikaz u izvještajima
  • grafikon arhive
  • postavke fontova, gridova, aplikacije