Prevencija ovisnosti


Aplikacija omogućava vođenje svih bitnih podataka o pacijentima i procesu liječenja u službi za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje. Proces uključuje pomoćne evidencije na samoj tablici pacijenta te na tablici pregleda pacijenta - pacijentovi dolasci u službu. Svaka pružena usluga u programu veže se na određenu ovlaštenu osobu koja je pruža i služi kao podloga mjesečnom izvještaju o obavljenim uslugama za HZZO koje se automatski generira. Aplikacija posjeduje mogućnost generiranja računa i elektroničkog sloga za slanje u HZZO te ugrađene alate za generičko izvještavanje o financijskim i ostalim pokazateljima. Također, aplikacija posjeduje ugrađene zaokretne tablice koje su podloga za brojna statistička izvješća kako dnevnog tako i cjelokupnog rada u službi; dolasci pacijenta i drugih osoba, prosjek supstitucijske i ostale terapije itd.


Karakteristike aplikacije:

  • Dodavanje novih polja i tablica bez potrebe za kompajliranjem aplikacije
  • Arhiviranje vrijednost u svim poljima u bazi
  • Ugrađeni .rtf editor za brzo izrađivanje svih potrebnih dokumenata (karton pacijenta, nalazi, potvrde i sl.)
  • Evidencija pacijenta sa svim potrebnim poljima i pomoćnim tablicama (matični podaci, podaci o stanovanju, osobna anamneza, kaznene prijave itd.)
  • Evidencija pregleda pacijenata sa generiranjem nalaza (nalaz liječnika, psihijatra)
  • Evidencija kaznenih mjera; izvještaj za sud, poziv – zaštitna mjera
  • Generiranje računa za HZZO, specifikacije računa
  • Statistički izvještaji; obavljene usluge (HZZO), prosjek supstitucijske terapije, dolasci osoba u službu (pacijenti, ostale osobe)

Implementacija:  Zavod za javno zdravstvo - Zadar